Paikkatilanne yksiköissä

Ympärivuorokautiset palvelut

Paikkatilannetieto päivitetään kuukausittain. Tilanteet voivat kuitenkin muuttua nopeastikin, joten vapautuvia paikkoja kannattaa aina kysellä yksiköistä.

Helsingin ensikoti

Triangeli                      Täynnä
Balanssi          

Tilaa

Pidä kiinni -ensikodit

Ensikoti Helmiina   Paikkoja vapautumassa
Oulunkylän ensikoti Paikkoja vapautumassa

Avopalvelut

Päiväryhmä Varvara Tilaa 

Pidä kiinni -avopalveluyksiköt:

Avopalveluyksikkö Pesä Paikkoja vapautumassa
Avopalveluyksikkö Esmiina Paikkoja vapautumassa