Hoidolliset avopalvelut

Hoidolliset avopalvelut on tarkoitettu vauvaa odottaville ja vauvaperheille, joilla on mahdollisuus ja voimavaroja osallistua kuntoutukseen itsenäisesti tai tuetusti kotona asuen. Palveluissa keskitytään vanhemmuuden taitojen, varhaiseen vuorovaikutuksen ja arjen hallinnan vauvalähtöiseen tukemiseen. Tavoite on vanhemman ja lapsen välisen turvallisen kiintymyssuhteen vahvistuminen.


Hoidollinen päiväryhmä

Hoidolliseen päiväryhmään voi tulla tukea tarvitseva vauvaa odottava perhe tai tuen tarpeessa oleva äiti yhdessä lapsensa kanssa. Tyypillisiä syitä hakeutua ryhmään ovat masennus ja kokemus arjen toimimattomuudesta tai vauvan kehitykseen ja vanhemmuuden taitoihin liittyvä huoli.

Päiväryhmä tukee vauvan ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen syntymistä ja vahvistumista. Ryhmä sisältää yhteisöllisen ja vertaistuellisen toiminnan lisäksi suunnitelmallista perhekohtaista työskentelyä.

Hoidollinen päiväryhmä kokoontuu kaksi kertaa viikossa puolen vuoden ajan. Ryhmäpäiviin kuuluu yhteinen ruokailu. Isä–vauva-ryhmä tapaa kerran kuussa. Hoitojakso sisältää myös intensiiviviikon Ensi- ja turvakotien liiton koulutuskeskus Sopukassa.

Hoidolliseen päiväryhmään voidaan liittää tiivistä työskentelyä perheen kotona. Päiväryhmä soveltuu myös psykiatrisen hoidon rinnalle tai sen jatkoksi.


Päihteitä käyttävän perheen avopalvelut

Omien vanhemmuuden voimavarojen ja taitojen tunnistaminen ja kehittäminen yhtä aikaa päihdeongelmasta kuntoutumisen kanssa on vaativa tehtävä. Avopalveluissamme varhaisen vuorovaikutuksen hoito yhdistyy päihteettömän vauvaperhe-elämän tukeen. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallisesti toteutettu tuki on turvallinen tie päihteettömään, hyvään vauvaperhe-elämään.

Autamme lasta odottavia luomaan kiintymyssuhteen vauvaan jo odotusaikana. Pienten lasten vanhempia tuemme vanhemmuuden taitojen vahvistamisessa. Autamme vanhempia myös ymmärtämään päihdeongelmaa ja sen vaikutuksia vauvan hoivaan, huolenpitoon ja turvaan.

Päihteitä käyttävien avopalvelut on tarkoitettu päihdeongelmaisille raskaana oleville naisille ja alle kolmevuotiaiden lasten perheille.


Asumisharjoittelu

Asumisharjoittelu on tarkoitettu vauva- ja pikkulapsiperheille ympärivuorokautisen ensikotijakson jälkeen tai hoidollisen päiväryhmän rinnalle. Asumisharjoittelun aikana perhe asuu erillisessä ensikotiasunnossa ja saa työntekijöiltä tukea itsenäiseen asumiseen. Jakso sisältää lapsen tarpeisiin vastaavaa ja lapsiperheen kuntoutumista tukevaa yhteistä työskentelyä. Tarvittaessa perhe saa apua myös kodin käytännön asioiden ja perheen talouden hoitamiseen sekä viranomaisten kanssa asiointiin.

Asumisharjoittelun suunnitelma laaditaan ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä perheen ja lähettävän tahon kanssa.


Jälkituki

Jälkituki on tarkoitettu vauva- ja pikkulapsiperheille ympärivuorokautisen ensikotijakson tai hoidollisen päiväryhmän jälkeen. Jälkitukea voidaan toteuttaa myös, jos vauva sijoitetaan ja vanhempi tai vanhemmat muuttavat erilleen vauvasta. Tukijakson aikana perhe asuu omassa kodissaan jälkituen kannattelemana. Tukityössä luottamuksellinen suhde perheen omaan työntekijään, omaohjaajaan, on avain vaikeiden asioiden käsittelemiseen. Omaohjaaja havaitsee nopeasti muutokset vauvan tai vanhempien voinnissa, mikä mahdollistaa oikea-aikaisen auttamisen.

Tukityötä toteutetaan ja tukityön suunnitelma laaditaan yhteistyössä perheen ja perheen kotikunnan työntekijän kanssa. Tiivis yhteistyö kotikunnan työntekijän kanssa takaa perheelle turvallisen ja tuetun siirtymän oman kunnan palveluiden piiriin.