uutiset

HYVÄ ALKU
ELÄMÄLLE.
HELSINGIN
ENSIKOTI

Helsingin ensikoti ry on myöntänyt Helsingin kaupungin vauvaperhevastaanoton työryhmälle tunnustuspalkinnon ansiokkaasta työstä vauvaperheiden hyväksi.

Helsingin ensikoti ry:n johtokunta on kokouksessaan 3.9.2014 myöntänyt yhdistyksen tunnustuspalkinnon Helsingin kaupungin vauvaperhevastaanoton työryhmälle. Esityksen palkinnon saajaksi teki Päiväryhmä Varvaran työryhmä.

Helsingin ensikoti ry:n tunnustuspalkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on pitkäaikaisella ja erityisen ansiokkaalla toiminnallaan edistänyt erityistä tukea tarvitsevissa perheissä elävien vauvojen ja pienten lasten edun toteutumista.

Kiitos ansiokkaasta työstä vauvaperheiden hyväksi ja lämpimät onnittelut palkinnon johdosta Helsingin kaupungin vauvaperhevastaanotolle!

 

Oulunkylän ensikodin vauvat kiittävät lämpimistä villavaatteista LC Vantaa/Vernissan ahkeria neulojia. Nyt saa talvi tulla!

Pienet karhun mörrikät,
järrikät, pörrikät.
Kestiä pitävät kaiken kesää,
syksyllä vasta kömpivät pesään.
Siellä ne nukkuvat makoisasti
uuden hunajan tuoksuun asti.
On nutut ja hatut ja töppöset.
Lämpimänä pitäen pienoiset.

Kaarina Helakisan runoa mukaillen

Helsingin ensikodissa (Vallila) on useita vapaita asiakaspaikkoja. Asiakkaita voidaan ottaa nopealla aikataululla kuntoutukseen, myös niin sanottuja kriisiperheitä. Paikkatiedustelut sosiaalityöntekijältä p. 040 779 0198.

Päiväryhmä Varvarassa on vapaita paikkoja vuodenvaihteessa aloittavaan ryhmään. Tiedustelut Varvaran vastaavalle ohjaajalle p. 040 5746490.

Päihdeongelmiin erikoistunut avopalveluyksikkö Pesä on tällä hetkellä täynnä, mutta paikkatilanne saattaa muuttua nopeastikin. Tiedustelut vastaavalle sosiaalityöntekijälle p. 040 7480 380.

Päihdeongelmiin erikoistunut avopalveluyksikkö Esmiina on tällä hetkellä täynnä, mutta paikkatilanne saattaa muuttua nopeastikin. Tiedustelut sosiaalityöntekijälle p. 0400 833 876.

Päihdeongelmiin erikoistuneissa Oulunkylän ensikodissa ja Ensikoti Helmiinassa on vapaita ja vapautumassa asiakaspaikkoja. Paikkatiedustelut Oulunkylän ensikodin sosiaalityöntekijälle p. 040 504 5182 ja Helmiinan sosiaalityöntekijälle p. 050 467 9306.

Lomautuksia osassa yksiköitämme

Ensikotiyhdistyksessä on käyty YT-neuvotteluja, kun asiakkaat ovat vähentyneet osassa yksiköitämme. Osa henkilökunnasta on porrastetusti lomautettuna joitakin viikkoja, mutta asiakastyö jatkuu kaikissa toimipisteissämme. Huolehdimme siitä, että henkilöstön määrä pysyy tarvittavalla tasolla lomautuksista huolimatta.

Kerromme mielellämme yksiköiden paikkatilanteesta ja sovimme tutustumiskäynnistä. Otathan meihin rohkeasti yhteyttä! Lisätietoja yhdistyksen tilanteesta ja lomautusten vaikutuksista toiminnanjohtaja Kirsi-Maria Manniselta, p. 050 526 6592.

Ensi- ja turvakotien liitto myönsi ohjaaja Satu Veijalaiselle Miina Sillanpää -mitalin tunnustuksena 25 vuoden ansiokkaasta työstä lapsiperheiden hyväksi

Ohjaaja Satu Veijalainen on työskennellyt yli 25 vuotta Helsingin ensikotiyhdistyksen eri toimipisteissä. Pisimpään hän työskenteli Perhetalossa Alvari-perhetyöntekijänä. Nykyisin hän on ohjaajana Helsingin ensikodin Triangeli-yksikössä.

Ensikotiyhdistyksen väki onnittelee Satu hänen saamastaan tunnustuksesta!

Yhdistyksen toimintayksiköiden yhteystiedot on nyt päivitetty kotisivuillemme.

Toimintayksiköittemme yhteystiedot on nyt saatu päivitetyksi myös kotisivuillemme. Huomaattehan, että osa puhelinnumeroista muuttui! Tarvittaessa voitte olla yhteydessä toimistoomme, puh. (09) 7742 460, ja pyytää lisätietoja.

Perhekahvila Enskan viimeinen kokoontuminen on tiistaina 4.2.2014

Asiakkaiden ideoima perhekahvila Enska kokoontuu toistaiseksi viimeistä kertaa 4.2. klo 16.30 - 19. Enskan kokoontuminen on Avopalveluyksikkö Pesässä, osoite Nokiantie 2-4.

Koska kahvilan toteuttaminen edellytti henkilökunnan läsnäoloa tapaamisissa, joudumme lopettamaan kahvilan toiminnan toistaiseksi. Työntekijöiden työajan irrottaminen tähän tärkeään toimintaan osoittautui liian vaikeaksi. Toivomme, että voimme aloittaa kahvilatoiminnan joskus myöhemmin uudestaan.

Tervetuloa tähän toistaiseksi viimeiseen kokoontumiseen!

Yhdistyksen tunnustuspalkinto v. 2013 Saara Salolle

Psykologian tohtori Saara Salo sai yhdistyksen tunnustuspalkinnon ansiokkaasta työstään vauvaperheiden hyväksi. Hän on kouluttanut ja ohjannut yhdistysken työntekijöitä jo vuosien ajan. Hän on vahvistanut erityisesti henkilökunnan Theraplay-menetelmän osaamista. Työskentelyn tavoitteena on edistää vauvan ja vanhemman välistä hyvää vuorovaikutussuhdetta.

Tunnustuspalkinto luovutettiin Saaralle 19.12.2013 avopalveluyksikkö Pesässä järjestetyssä juhlatilaisuudessa.

Tunnustuspalkinto myönnettiin nyt kolmatta kertaa. Ensimmäisen kerran palkinto myönnettiin v. 2011 lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö Jukka Mäkelälle ja toisen kerran v. 2012 FM musiikkiterapeutti Teija Carlssonille.


Saara Salo vasemmalla, keskellä toiminnanjohtaja Kirsi-Maria Manninen ja oikealla puheenjohtaja Kirsi Suvensalmi palkinnon luovutustilaisuudessa.

Yhdistyksen organisaatio muuttui vuoden alussa

Helsingin ensikoti ry:n toiminnan ja johtamisen rakenne uudistui 1.1.2014. Uuden organisaation mukaiset yhteystiedot näkyvät pian myös näillä kotisivuillamme. Yksiköiden yhteystiedot säilyivät toistaiseksi ennallaan. Niihinkin on tulossa lähiaikoina muutoksia puhelinjärjestelmämme uusimisen vuoksi, mutta siitä tiedotamme erikseen.

Toistaiseksi kaikki sivuillamme kerrotut puhelinnumero toimivat, ja tarvittaessa voitte kysyä lisätietoja yhdistyksen toimistosta, puh. (09) 7742 460 tai toiminnanjohtaja Kirsi-Maria Manniselta, puh. 050 526 6592.

Helsingin Sanomien piparkakkuarkkitehtuurin tuotokset tulivat ensikotiin.

Hesarin jutussa 14.12. kerrottiin arkkitehdeiltä tilatuista tulevaisuuden Helsingin rakennuksista, jotka toteutettiin piparkakkutaloina. Saimme Keskustakirjaston, Guggenheim-museon ja Jätkäsaaren tornihotellin Helsingin ensikodin asiakasperheitten iloksi, sillä Hesari lahjoitti luomukset ensikotiin. Kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille!

Hesarin nettisivuilla on juttu lukijoiden piparkakkutalokilpailusta. Sen lopussa on linkki arkkitehtien kilpailuun, ja mukana on myös video teosten toteutuksesta!