Tuki- ja neuvontapalvelut

Helsingin ensikodin tuki- ja neuvontapalvelut on tarkoitettu kaikille vauvaa odottaville, pienten lasten perheille ja perheitä kohtaaville ammattilaisille. Unineuvontapuhelin tarjoaa mahdollisuuden kuulla ja keskustella vauvan uni- ja ruokarytmiin liittyvistä kysymyksistä. Vauvaa odottava voi saada ensikodilta tuekseen odotukseen ja synnytykseen oman tukihenkilön, doulan.

Tuki- ja neuvontapalvelut kuuluvat Ensi- ja turvakotien liiton Baby blues-palveluihin.

Puhelinaikojen mahdolliset poikkeusajat ilmoitetaan neuvontanumeron vastaajassa.


Unineuvontapuhelin

Unineuvontapuhelin auttaa sekä pienten lasten vanhempia että lapsiperheitä kohtaavia ammattilaisia 0–2 -vuotiaiden lasten uni–valverytmiin liittyvissä kysymyksissä. Unineuvonnassa etsitään yhdessä ratkaisuja perheen ongelmatilanteisiin ja sovitaan muutosaskeleista perheen tilanteen helpottamiseksi. Unineuvontapuhelimeen voi soittaa myös nimettömänä. Puhelu maksaa paikallispuhelumaksun verran.


Vapaaehtoisdoula-synnytystukihenkilötoiminta

Vauvaa odottava vanhempi tai pari voi saada Helsingin ensikodilta doulan eli vapaaehtoisen tuekseen vauvan odotukseen ja synnytykseen. Doulan tärkein tehtävä on olla läsnä odotuksen ja synnytyksen aikana. Doula voi tavata perhettä muutamia kertoja myös vauvan syntymän jälkeen.

Helsingin ensikodin doulatoiminta on tarkoitettu pääkaupunkiseudun ja sen lähikuntien sairaaloissa synnyttäville perheille. Jos odotat vauvaa ja haluat tueksesi doulan, ota meihin yhteyttä! Doulan saavalta peritään 50,00 euron maksu, jolla katetaan doulalle aiheutuvia kuluja.