Korjaavaa, kehittävää ja ehkäisevää työtä

1980-90-luvun vaihteessa opiskelin sosiaalipolitiikkaa Kuopion yliopistossa. Ostin postimerkkejä, ja sain postimerkin Miina Sillanpäästä. Säilytin tätä Miinan postimerkkiä rahapussissani, se muistutti minua Miinan elämänpolusta sosiaalipoliitikkona ja kansalaisvaikuttajana. Tuolloin en tiennyt, että yliopistosta valmistumiseni jälkeen tulisin työskentelemään ja toimimaan paikoissa, jotka Miina on perustanut tai joissa Miinan elämäntyötä vaalitaan. Helsingin ensikoti on ollut vahvasti elämässäni mukana yli 25 vuoden ajan. Ensin sosiaalityöntekijänä ja sitten myöhemmin luottamushenkilönä. Olen toiminut Miina Sillanpään Seurassa ja Ensi- ja turvakotien liitossa, myös VALLIn tekemä yhteistyö Miina Sillanpään Säätiön toimijoiden kanssa on ollut mieluista ja mukavaa.

VALLIn syntyminen seitsemän perustajajärjestön toimesta 1953 ja työ paremman vanhuuden puolesta on niin ikään Miinan Sillanpään aikalaisten tuotosta. Vahvana vaikuttajana Miinan ystävä Martta Salmela-Järvinen kumppaneineen lähti ajamaan koteja vanhuksille. Jo tuolloin yhteiskunnassa näkyi, että vauvat ja vanhukset ovat kaikkein haavoittuvimpia ryhmiä. Ensikodit vauvoille ja äideille, ja nimensä mukaisesti Koteja vanhuksille, joka oli VALLIn aiempi nimi. Näissä molemmissa järjestöissä on tehty ja tehdään niin korjaavaa, kehittävää kuin ehkäisevääkin työtä. Nykyisin ensikodit tukevat koko perhettä, tarvittaessa myös isiä. Samoin VALLIssa on sisällöt laajentuneet ikääntyvien ja vanhojen ihmisten asumisesta hyvinvointia ja toimintakykyä tukeviin teemoihin.

Miina Sillanpään Seura on perinneyhdistys, joka kunnioittaa Miina Sillanpään elämäntyötä. Seuran tarkoitus on edistää Miina Sillanpään ajamia asioita ja arvoja erityisesti yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä huolenpitoa lapsista, vanhuksista ja huono-osaisista. Tätä Seura tekee yhteistyössä esimerkiksi Miina Sillanpään Säätiön, Ensi- ja turvakotien liiton, VALLIn, Kuluttajaliiton ja MIELI ry:n kanssa. Miina Sillanpään Seuran aloitteesta ja sisäministeriön suosituksesta on Suomessa liputettu Miina Sillanpäälle ja kansalaisvaikuttamiselle jo Miinan 150-vuotisjuhlavuodesta 2016 alkaen. Nyt 1.10.2020 liputetaan viidennen kerran.

Miina Sillanpää on kansalaisvaikuttajana, laajasti yhteistyössä muiden kanssa, onnistunut aikanaan luomaan monipuolisesti hyvän elämän edellytyksiä haavoittuvissa oloissa eläneille. Nämä polut ovat vahvistuneet vuosikymmenten saatossa laajoiksi toimintojen kokonaisuuksiksi, joita useat eri kansalaisjärjestöt työssään edelleen toteuttavat. Kansalaisjärjestöjen sanotaan olevan yhteiskunnan liima, se kokoaa yhteen. Järjestöjä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Sen lisäksi, että järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava jatkossakin, on meidän kaikkien hyvä pysähtyä edes kerran vuodessa arvostamaan työtä kansalaisvaikuttajina. 1.10. on mielestäni erinomainen päivä tähän, nostakaamme lippu salkoon tai liputtakaamme somessa, Miina Sillanpäälle ja kansalaisvaikuttamiselle, meille kaikille!  

Virpi Dufva

Miina Sillanpään Seuran puheenjohtaja,

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n toiminnanjohtaja,

Helsingin ensikotiyhdistys ry:n varapuheenjohtaja

Parempi päihteittä mutsi, osa 1

Asenne ratkaisee

“Raskaustesti näyttää positiivista tulosta, olo on hämmentynyt. Viini ja olut maistuu ja sitä on kulutkin reippaasti ja vuosia. Kukahan mahtaa olla edes tämän isä? Mitä mä teen, ei mulla ole rahaa. En halua olla alkoholisti, niin kuin mutsi oli...”

Suomessa syntyy arvioiden mukaan vuosittain 600-3000 vauvaa, jotka ovat vaurioituneet äidin päihteiden käytön vuoksi, joten kuntouksella on väliä.

Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallinen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä tarjoaa asiantuntevaa kuntoutusta päihteettömyyteen ja vanhemmuuteen. Kuka sitä kuntoutusta tarvitsee ja miten sinne pääsee?

Lue lisää

Kohtaamisia isien kanssa

On tiistai-ilta ja Ensikodin isäryhmä kokoontuu. Innokkaimmat isät ovat jo odottamassa oven takana ohjaajien mennessä keittämään ryhmäkerralle kahvia. Isäryhmässä vallitsee suuri luottamus ja kunnioitus jäsenten välillä. Isät ovat kiinnostuneita isyydestään ja haluavat kuulla myös toisten isien tarinoita isyydestä. Ryhmässä vauvat ovat toisinaan isien mukana. Ensikodin isäryhmä on teemoitettu aihealueisiin ja ryhmässä pohditaan esimerkiksi mikä on parasta isyydessä sekä puhutaan parisuhteista ja vanhemmuudesta. Vertaistuen voima ja ryhmän kannattelevuus saavat isät tulemaan isäryhmään yhä uudestaan. Maahanmuuttajataustaisille isille ryhmä toimii myös kulttuurisena porttina suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa myös isät hoitavat aktiivisesti lapsiaan.

Lue lisää

Elämän isoja ja pieniä ihmeitä

Ensikotiyhdistyksen toiminnassa mukana oleva saa kokea monenlaisia elämän ihmeitä arjen keskellä. Saamme olla syntymän ihmeen äärellä kymmeniä kertoja vuodessa – se lienee ihmeistä suurimpia. Ihmeeltä tuntuu aina myös lapsen kasvu ja kehittyminen, uuden oppimisen riemu. Myös vanhempien kasvu suurtenkin kriisien ja vaikeuksien keskeltä vastuullisiksi, hyvää elämää itselleen ja lapselleen rakentaviksi äideiksi ja isiksi tuntuu ihmeeltä. Saamme olla siinä ihmeessä mukana tarjoamalla apua ja tukea, mutta varsinaisen työn (ja siis sen ihmeen!) tekevät äidit ja isät itse. Toivomme, että he pystyvät vastuun ja huolenpidon lisäksi tuntemaan suurta iloa pienestä ihmeestään, vastasyntyneestä vauvasta. Muistatko sinä, miten suloiselta vauvan iho tuoksuu tai miten hellyttävä on hänen katseensa?

Lue lisää

Äitienpäivä joka päivä?

Kevään suuri juhla, äitienpäivä, on takana ja arki läsnä. Kullakin lapsiperheellä on oma tapansa juhlia äitien- ja isänpäivää. Mitä raskaampaa arkielämä on, sitä vähemmän on voimia tai halua juhlistaa näitä kulttuuriimme kuuluvia yhteisiä merkkipäiviä. Kuitenkin me kaikki tarvitsemme elämäämme myös keveyttä, iloa ja juhlaa, jotta jaksaisimme ja voisimme hyvin. Erityisen tärkeää on jaksaa iloita lapsistaan ja osoittaa se heille! Lapsemme tarvitsevat kokemusta siitä, että he ovat meille myös ilon lähde.

Lue lisää