Kohtaamisia isien kanssa

On tiistai-ilta ja Ensikodin isäryhmä kokoontuu. Innokkaimmat isät ovat jo odottamassa oven takana ohjaajien mennessä keittämään ryhmäkerralle kahvia. Isäryhmässä vallitsee suuri luottamus ja kunnioitus jäsenten välillä. Isät ovat kiinnostuneita isyydestään ja haluavat kuulla myös toisten isien tarinoita isyydestä. Ryhmässä vauvat ovat toisinaan isien mukana. Ensikodin isäryhmä on teemoitettu aihealueisiin ja ryhmässä pohditaan esimerkiksi mikä on parasta isyydessä sekä puhutaan parisuhteista ja vanhemmuudesta. Vertaistuen voima ja ryhmän kannattelevuus saavat isät tulemaan isäryhmään yhä uudestaan. Maahanmuuttajataustaisille isille ryhmä toimii myös kulttuurisena porttina suomalaiseen yhteiskuntaan, jossa myös isät hoitavat aktiivisesti lapsiaan.

 

Isäryhmiä ohjatessani olen huomannut, että isillä on myös tarve puhua vanhemmuudestaan ja suhteestaan omaan lapseensa. Isät kertovat isäryhmän palautteissa, että isäryhmä on herätellyt heitä pohtimaan isyyttään. Eräs isä kertoi ensimmäistä kertaa ryhmässä pohtivansa millainen isä hän on lapselleen. Isät kokevat isäryhmän teemat ja kysymysten asettelun hyvänä. Isien puheissa nousee esiin pyrkimys ja halu muutokseen omassa isyydessä. Isät haluavat antaa lapselleen sitä, mitä vaille ovat itse jääneet omassa lapsuudessaan. Miehille, joilla on voinut olla hyvinkin vaikea elämän historia, uusi rooli isänä motivoi heitä sitoutumaan työskentelyyn ja tarjoamaan vauvalleen toisenlaisen elämän.

On tärkeää tarjota isille mahdollisuus pohtia isyyttään, koska se lisää isän itseluottamusta tasavertaisena vanhempana äidin rinnalla ja lisää parisuhdetyytyväisyyttä. Isän osallistuminen lapsensa elämään tukee myös lasta. Kaikille miehille isyys ei kuitenkaan synny itsestään vaan isyyden rakentuminen tarvitsee kuuntelijaa ja kohtaamista. On tärkeää, että isyyttä tuetaan ja saadaan isä jo odotusaikana kiinnostumaan tulevasta isyydestään. Ensikodilla isät otetaan heti mukaan työskentelyyn, mikä näkyy isien aktiivisena osallistumisena lastensa hoitamiseen.

 

Millainen isä sinä olet lapsellesi?

 

Sanna Vuorela

Kirjoittaja on Helsingin ensikoti ry:n
vastaava ohjaaja ja toinen
isäryhmän ohjaajista