tyo

TYÖTÄ VAUVAN
PARHAAKSI.
HELSINGIN
ENSIKOTI

Ohjaajan vakituinen toimi Vallilassa

Ohjaajan vakituinen toimi Vallilan ensikodin perhekuntoutusyksikössä

Helsingin ensikoti ry on lastensuojelujärjestö, joka työskentelee runsaasti tukea tarvitsevien vauvaperheiden kanssa. Vallilan ensikodissa on kaksi perhekuntoutusyksikköä, joissa on molemmissa paikka seitsemälle perheelle. Yksiköt tarjoavat yksilöllisen suunnitelman mukaisesti ympärivuorokautista kuntoutusta koko perheelle. Asiakasryhmiä ovat mm. paljon tukea tarvitsevat teini-vanhemmat, kriisiytyneissä elämäntilanteissa olevat perheet, joissa vanhemmilla on erilaisia psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia sekä maahanmuuttajataustaiset perheet.

Tarjoamme antoisan ja merkityksellisen työn vauvaperheiden hyväksi mukavassa, ensikodin arvot tuntevassa, seitsemän hengen työyhteisössä. Yksikön arjen toimivuudesta vastuun kantaa vastaava ohjaaja yhdessä johtajan kanssa. Ohjaaja työskentelee yksikössä osallistuen yksikön asiakkaiden päivittäiseen hoito- ja kuntoutusprosessiin sekä vanhemmuuden arviointiin. Perheen kanssa työskentelyssä tavoitteena on kiintymyssuhteen syntyminen vauvan ja vanhemman välille, vanhemmuuden herääminen ja vahvistuminen sekä arkielämän taitojen oppiminen.

Toimeen haemme sosiaali- tai terveysalan ammattilaista, jolla on vähintään opisto-/ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Lisäksi luemme eduksi kokemuksen/koulutuksetn kriisi-/traumatyöstä, psykiatriasta sekä lastensuojelu- ja vauvatyöstä. Toimi täytetään 2.3.2020 tai sopimuksen mukaan.

Tarjoamme antoisan ja merkityksellisen työn vauvaperheiden hyväksi, taustayhteisön tuen ja työnohjauksen sekä haasteellisen toimintakentän erityispalvelujen kehittämisessä. Työ on kaksivuorotyötä.  Palkkaus on G 25 mukainen (2484,92-2829,08€/kk). Työaika on 100%.

Tehtävää koskevat tiedustelut: Johtaja Niina Planting-Pernu 040 769 5306 ja Triangelin vastaava ohjaaja Pipsa Tamminen 040 523 0781.

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 24.2.2020 klo 12.00 mennessä osoitteella:

Helsingin ensikoti ry/Planting-Pernu

Ensi-Kodin tie 4, 00510 Helsinki

Kuoreen merkintä ”HAKEMUS”

Hakemuksia ei palauteta. Haastatteluun valituille ilmoitetaan haastatteluaika 25.2.2020 mennessä. Tehtäviin liittyvä ryhmähaastattelu pidetään 26.2.2020 klo 9.30-11.00 sekä mahdolliset yksilöhaastattelut 28.2.2020.

Tehtävään valitun tulee ennen työsuhteen alkua esittää itseään koskeva rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Edellytämme myös Tartuntatautilain mukaiset rokotukset alle 1-vuotiaiden kanssa työskenteleville. Tehtävään edellytetään voimassa olevaa hygieniapassia. Helsingin ensikoti on savuton työpaikka.