uutiset

HYVÄ ALKU
ELÄMÄLLE.
HELSINGIN
ENSIKOTI

In memoriam Kauko Aromaa 1943 - 2019

Kauko Aromaa

Yllättävä suru-uutinen

Helsingin ensikotiyhdistyksen johtokunnan jäsen Kauko Aromaa on poissa. Suruviesti saapui aivan yllättäen, ja sitä on vaikea uskoa todeksi.

Kauko Aromaa oli tunnustettu ja arvostettu kriminologi, jolla oli laaja kansainvälinen ammatillinen verkosto. Hän sai mm. Yhdysvalloissa elämäntyöpalkinnon uhritutkimuksistaan v. 2011. Kauko jäi virallisesti eläkkeelle täytettyään 68 vuotta, mutta jatkoi työtään siitä huolimatta. Hänellä säilyi työhuone viime syksyyn asti, ja ammatillisia haasteita ja kutsuja esitettiin hänelle edelleen.

Kauko oli laaja-alaisesti kiinnostunut elämän ilmiöistä ja ihmisistä. Hänellä oli suuri sydän ja jo nuoruudestaan lähtien ymmärrystä ja auttamishalua niitä ihmisiä kohtaan, joilla oli vaikeuksia elämässään. Hän oli mm. Marraskuun liikkeen perustajajäsen ja mukana aloittamassa Lepakkoluolan toimintaa alkoholistimiesten hyväksi. Asunnottomien alkoholistienkaan ei kuulunut paleltua Suomen talvessa! Auttamishalu johti paitsi yhteiskunnalliseen toimintaan myös käytännön toimiin: hän vei Ilkka Taipaleen kanssa voileipiä Lepakkoon miesten syötäväksi ja osallistui Lepakossa tarvittavien tavaroiden hankkimiseen.

Kauko liittyi ensikotiyhdistyksen jäseneksi v. 1980. Hän oli kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta, ja osallistui itsekin myyjäisten ja kirpputorien järjestelyihin vaimonsa Kaarinan kanssa. Vuonna 1988 he toteuttivat yhdessä tutkimuksen ”Pehmeästi perheelliseksi – kokemuksia Helsingin Ensi Kodin perhevalmennuskokeilusta”, kun ensikotitoimintaa kehitettiin vastaamaan myös isien tuen tarpeeseen. Vuonna 2010 Kauko Aromaa valittiin yhdistyksen johtokuntaan, jossa hän toimi kuolemaansa saakka. Hänen analyyttinen ja kriittinen otteensa sekä vuoropuhelua rakentava toimintatapansa auttoi kehittämään yhdistyksen toimintaa.

Perhe ja laaja ystäväpiiri oli Kaukolle tärkeä. Avioliitto Kaarinan kanssa kesti melkein 50 vuotta. Lapset ja lapsenlapsi olivat läheisiä. Luontoretkeily oli mieluisaa, ja siihen vihittiin myös jälkikasvu. Lintujen tunnistaminen tuli Kake-vaarin mukana tutuksi myös lapsenlapselle. Lukeminen oli Kaukolle intohimo, samoin puutarhanhoito. Siirtolapuutarha ja mökillä puuhailu toivat iloa ja vastapainoa työlle ja kaupunkielämälle. Matkustelu oli myös mieluista sekä ystävien että oman perheen kesken.

Kaukon poismeno on menetys meille kaikille. Olemme kiitollisia siitä, että olemme saaneet tuntea hänet ja toimia hänen kanssaan. Lämpimät ajatuksemme ovat Kauko Aromaan perheen ja omaisten luona.

Kirsi Suvensalmi                                                           Kirsi-Maria Manninen

puheenjohtaja                                                                toiminnanjohtaja