uutiset

HYVÄ ALKU
ELÄMÄLLE.
HELSINGIN
ENSIKOTI

Yhdistyksen tunnustuspalkinto Anne Karilahdelle

Yhdistyksen tunnustuspalkinto myönnettiin kuudennen kerran

Helsingin ensikotiyhdistyksen tunnustuspalkintoa on myönnetty vuodesta 2011 alkaen. Palkinto voidaan myöntää henkilölle tai yhteisölle, joka on pitkäaikaisella ja erityisen ansiokkaalla toiminnallaan edistänyt erityistä tukea tarvitsevissa perheissä elävien vauvojen ja pienten lasten edun toteutumista. Palkittava toiminta voi olla esimerkiksi vauvaperheiden parissa työskentelyä, henkilöstön kouluttamista tai alan tutkimusta. Palkinnon myöntää yhdistyksen johtokunta kirjallisten esitysten pohjalta. Esityksen voivat tehdä yhdistyksen jäsenet, asiakkaat ja henkilökunta. Tänä vuonna johtokunta painotti valinnallaan vapaaehtoisten ja lahjoittajien merkitystä yhdistyksen toiminnassa.

Tänä vuonna palkittua henkilöä esitti avopalveluyksikkö Esmiinan työryhmä. Se esitti Anne Karilahden palkitsemista seuraavilla perusteluilla: "Anne on toiminut useita vuosia yhdistyksemme vapaaehtoisena. Hän on tuonut itse ja koordinoinut vuosien ajan muita tahoja tuomaan Esmiinan ja muille Helsingin ensikodin asiakasperheille hyvinvointia ja iloa hyvinvointivalmennuksian ja lukuisin tavaralahjoituksin. Anne on IHANA!"

Palkinto julkistettiin ja luovutettiin Anne Karilahdelle lahjoittajille järjestetyssä glögi-illassa. Hän sai kunniakirjan sekä lahjakortin Café Ursulan palveluihin. Kiitämme Annea vauvaperheiden puolesta ja onnittelemme tunnustuksen johdosta! Kuvassa vasemmalla yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi Suvensalmi, keskellä Anne Karilahti ja oikealla Esmiinan sosiaalityöntekijä Anne Korvenpää.